Rollin‘ Green

LET IT ROLL A PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Z našich domácností, přes Beatworx office až po festival! 

Jsme si vědomi, že to co děláme může mít v některých oblastech nepříznivý dopad na životní prostředí. Právě proto přemýšlíme tak, aby určité kroky, v rámci organizace festivalu, byly co nejmenší environmentální zátěží a podílíme se na ekologických postupech, které dávají smysl a životnímu prostředí zase vracejí zpět. Je pro nás důležité, aby byla zachována tato rovnováha.

NÁŠ PROJEKT ROLLIN‘ GREEN

Naši ekologickou a environmentální iniciativu jsme zastřešili projektem Rollin’ Green. Zabýváme se především tím, jak co nejvíce chránit životní prostředí před, během i po festivalu a snižovat tak svou ekologickou stopu. Některé z činností, které v rámci projektu děláme, jsou vám fanouškům neviditelné, abychom maximalizovali váš zážitek z festivalu. Proto na festivalu najdete náš Rollin’ Green Point, kde se můžete přijít informovat o našem projektu a o tom jak můžete vy sami přispět k jeho úspěchu. Důležité je pro nás také vás v této oblasti edukovat a tak máte možnost se zúčastnit našich workshopů, které na Rollin’ Green Pointu pořádáme.

V JAKÝCH OBLASTECH SE SNAŽÍME POMÁHAT?

 • Eliminace odpadu a jeho třídění
 • Redukce uhlíkové stopy
 • Snížení spotřeby vody
 • Recyklace, reusing*, upcycling**

*reusing – opětovné používání
**upcyclicng – přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty

ELIMINACE ODPADU A JEHO TŘÍDĚNÍ

První z oblastí, kterou se v rámci projektu zabýváme je eliminace odpadu a jeho třídění. Jako festivalové město totiž za 3 dny vytvoříme až 80 tun odpadu. S každým dalším ročníkem festivalu se nám díky vaší aktivní spolupráci daří toto číslo snižovat a zároveň ještě lépe třídit.
 

 • Na “green pointech” festivalu vedle populárního papíru a plastu, třídíme také hliník, bioodpad a gastroodpad.
 • Používáme omyvatelné kelímky ve všech stáncích čímž snižujeme objem jednorázových plastů.
 • Plastová, ani žádná jiná brčka, na festivalu nenajdete. Obejdeme se totiž bez nich a šetříme tak další odpad.
 • Jídlo je k dostání na bio rozložitelném nádobí z palmových listů a příbory jsou vyrobené z obnovitelných materiálů, konkrétně ze dřeva, které jsou po použití kompostovatelné. Šetříme tak další jednorázové plasty.
 • Naši stánkaři třídí použitý olej a gastroodpad do speciálních nádob, čímž zajišťují efektivní likvidaci a zamezují kontaminaci tříděného odpadu.
 • Ve food zónách jsou umístěny nádoby na gastroodpad, do kterých třídíme nádobí z palmových listů a to včetně příboru i ubrousku

 


KAM PUTUJE ODPAD Z FESTIVALU?

 • Hliníkový odpad (např. plechovky Red Bull) putují do automobilového průmyslu, kde jsou zpracovány a použity do karoserie či ráfku kola
 • Bioodpad vč. talířů z palmových listů putuje do kompostáren a bioplynky. Kompostárny odpad zpracují a použijí k hnojení jiných plodin a bioplynky vyrábí bioplyn, který se používá k výrobě tepla či energie.
 • Separovaný odpad (plast, sklo, papír) putuje do specializovaných zpracovacích společností/výkupen, kde odpad správně zpracují a nabídnou pak jeho recyklát k dalšímu použití.
 • Použitý olej od stánkařů je sbírán do speciálních nádob a poté předán odborné firmě, která jej používá k výrobě metylesteru (přidává se do nafty jako biopalivo). Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství a samozřejmě v chemickém průmyslu.
 • Z některých použitých festivalových PVC bannerů je vyráběn upcyklovaný merchandise, který lze koupit u nás na eshopu https://store.beatworx.cz/produkt/kapsa-na-doklady-eko/
 • Stany a spacáky, které jsou v použitelném stavu a odevzdány na info stánek na festivalu jsou darovány do sociálního zařízení Armáda spásy.

 
REDUKCE UHLÍKOVÉ STOPY

Uhlíková stopa počítá množství skleníkových plynů, které se uvolní do ovzduší při určité lidské aktivitě. Konkrétně spojená s festivalem je to například jízda autem, let letadlem či jiná činnost, při které se spotřebovává energie (výroba zboží). Vysoká míra uhlíkové stopy má negativní vliv na klimatické změny, a proto se snažíme, aby za nás byla co nejnižší.

 • Zajišťujeme shuttle bus, který můžete využít pro dopravu na festival
 • Na festivalu najdete půjčovnu kol, které můžete použití na dopravu v okolí
 • Při koupi letenek přispíváme na tzv. offsetovou kompenzaci*

*Offsetová kompenzace neguje stejné množství emisí skleníkových plynů, které vypouštíme do ovzduší. Offset se vytvoří buď financováním výsadbou zeleně nebo podporou zdrojů obnovitelné energie (soláry, větrníky, biomasa).

 

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY VODY

Pitná voda se na festival musí dovážet (někdy až z Prahy) v cisternách, protože ji v místě konání není dostatek. Snažíme se tedy, aby se na festivalu s pitnou vodou šetřilo a snížila se tak ekologická stopa, kterou dovozem tvoříme. Na cestě však mohou nastat komplikace, které dodávku vody mohou zpozdit. Čím více tedy budeme všichni společně na festivalu s vodou šetřit, tím více ji také budeme mít.

 
 • Postupně na festival umisťujeme kohoutky s časovačem, který automaticky vodu vypíná
 • Místa s obyčejnými, manuálními kohoutky hlídá dobrovolník. Tím, že vodu sami zodpovědně zastavíte, když ji zrovna nepoužíváte, nám pomáháte vodu šetřit. Pro zajímavost – vypínáním vody během čištění zubů ušetříte za týden 560 litrů vody.
 

RECYKLACE A UPCYKLACE

Ke správnému třídění patří i správné naložení se separovaným odpadem. Nejlepším řešením je věc použít několikrát, tedy “recyklovat”, aby nesloužila jen jednou (např. papírová taška). Když to u něčeho není možné, přichází na řadu “upcycling“ – tedy vylepšení stávající věci na jinou i třeba s jiným účelem využití.

 • Některé materiály použité na stavbu stage (PVC bannery) jsou recyklovány a použity na výrobu eko merchandise, takže si můžete koupit kousek festivalu (pouzdro na brýle, pouzdro na lahev nebo peněženku na krk).
 • Část PET lahví vytříděných na festivalu je použita k výrobě designového sezení určené pro vás.
 • Stany a spací pytle zanechané na festivalu sbíráme a darujeme lidem v nouzi.
 • V roce 2018 se na festivalu vytřídil plast, ze kterého se částečně díky platformě CYRKL stal PET filament pro 3D tisk (= materiál zpracovaný po recyklaci PETu a určený k druhému využití). Z toho pak vznikla socha Kaleidoscope, která se stala vítězným návrhem soutěže Fakulty architektury ČVUT v Praze a Ministerstva průmyslu a obchodu. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byla tato socha vydražena za 160 000 Kč.

 

 

 

2014

Zavedení omyvatelných zálohovaných kelímků

2017

Zavedení třídících nádob na festivalu tzv. GREEN POINTS

2018

Zavedení jednotného nádobí

 • Talíře z palmových listů a příbory ze dřeva
 • Výroba upcyklovaného merche
 • Začátek spolupráce s ČZU s fakultou životního prostředí

2019

Zrušení používání jednorázových plastových brček na festivalu

 • Používání sezení z PET lahví (praktická ukázka upcyklace ze zdroje z předešlého ročníku)
 • výhra soutěže socha Kaleidoscop z vysbíraných PET na předešlém ročníku

2020

Získání grantu od TAČR na projekt: Environmentální a behaviorální výzkum

 • Chování účastníků hudebních festivalů (spolu s ČZU a UK)
 • Navázání spolupráce s DEWII – ambassadorka programu Rollin Green

2021

Třídící linka přímo na místě festivalu

Naše čísla v tunách
Year 2017 2018 2019
Communal waste 104 94,8 65,5
Plastic waste 2,8 2,28 2,88
Paper waste 1 0,74 1,98
Glass waste 2 3 0,8
Bio & gastro waste 0,72 1,345 1,26
Total waste 111,43 102,39 74

NAŠE CÍLE

 • Implementovat on site třídící linku a tím posunout naši iniciativu v třídění odpadu ještě dál. Veškerý odpad by tak byl vytříděn ještě na festivalu.
 • Festival bez jednorázových plastů – tedy bez brček, plastových lahví, jednorázových kelímků, nádobí či příborů.
 • Skrze car sharing, hromadnou dopravu nebo eko taxi snížit spotřebu fosilních paliv a uhlíkovou stopu.
 • Být součástí projektu offsetové kompenzace.
 • Všechen bio a gastroodpad zpracovat pro další použití na festivalu.
 • Snížit spotřebu vody. Instalovat časovače a perlátory na všech místech festivalu.
 • Vzdělávat návštěvníky k vyšší environmentální odpovědnosti skrze workshopy a diskuze.
 

SLOŽENÍ ODPADU:

 • 2,28 tun vytříděného plastu zachránilo 0,9 km přírodních zdrojů
 • 3  stromy byly zachráněny separací 740 kg papíru, 1 tuna separovaného papíru ušetří až 2 tuny dřeva
 • bylo vytříděno 700 kg PET, které lze znovu využít na výrobu až 500 ks gymsaků
 

OMYVATELNÉ PLAST. KELÍMKY:

 • Použitím omyvatelných kelímků, předpokládáme-li použití min na 5ti akcích, ušetříme zhruba 7,5 tun plastového (PP) odpadu
 • Ačkoliv nutnost převážet kelímky k mytí a uskladnění má negativní dopad na uhlíkovou stopu festivalu


UHLÍKOVÁ STOPA:

 • Na základě propočtů, je doprava odpovědná za 77% uhlíkové stopy festivalu, jen umělci procestovali dohromady zhruba 568 000 km
 • Zhruba 19% uhlíkové stopy festivalu je důsledkem odpadu
 • Spotřeba paliva pro generátory má minimální vliv
 • Nejlepší řešení je cestování shuttle busy nebo na kole ( 0% emisí )
 • Jeden let po Evropě vyprodukuje téměř 4x více skleníkových plynů než jízda autobusem
 

JAK NÁM MŮŽEŠ POMOCI NA FESTIVALE?

 • Lépe třídit – když budete lépe třídit a házet odpad tam kam patří, pak se dostane do správných rukou k finálnímu odběrateli. Pokud by odpad nebyl dobře roztřízen, mohl by poškodit a znehodnotit zbytek odpadu a tím pádem skončí vše ve směsném odpadu.
 • Šetřit vodou – zavírat po sobě kohoutky na vodu a zbytečně jí neplýtvat. Sprchovat se pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Spacáky a stany (které už nevyužijete) – odnést na info stánek a my je pak předáme do Armády spásy, kde je ještě využijí.

 

JAK SE CHOVAT ZODPOVĚDNĚJI?

 • Nekupuj zbytečnosti
 • Třiď odpad
 • Nos si sebou znovupoužitelný kelímek/láhev na vodu
 • Na nákup si nos svou látkovou tašku i sáčky
 • Zavírej vodní kohoutky
 • Využívej hromadnou dopravu
 • Nepotřebné věci daruj jiným nebo swapuj
 • Vyhni se obalům, které jsou vyrobené z více materiálů
 • Nakupuj lokální potraviny, které necestují přes celý svět