Rollin‘ Green

LET IT ROLL A PŘÍSTUP K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Z našich domácností, přes Beatworx office až po festival! 


Jsme si vědomi, že to co děláme může mít v některých oblastech nepříznivý dopad na životní prostředí. Právě proto přemýšlíme tak, aby určité kroky, v rámci organizace festivalu, byly co nejmenší environmentální zátěží a podílíme se na ekologických postupech, které dávají smysl a životnímu prostředí zase vracejí zpět. Je pro nás důležité, aby byla zachována tato rovnováha.

 

NÁŠ PROJEKT ROLLIN‘ GREEN

Naši ekologickou a environmentální iniciativu jsme zastřešili projektem Rollin’ Green. Zabýváme se především tím, jak co nejvíce chránit životní prostředí před, během i po festivalu a snižovat tak svou ekologickou stopu. Některé z činností, které v rámci projektu děláme, jsou vám fanouškům neviditelné, abychom maximalizovali váš zážitek z festivalu. Proto na festivalu najdete náš Rollin’ Green Point, kde se můžete přijít informovat o našem projektu a o tom jak můžete vy sami přispět k jeho úspěchu. Důležité je pro nás také vás v této oblasti edukovat a tak máte možnost se zúčastnit našich workshopů, které na Rollin’ Green Pointu pořádáme.

V JAKÝCH OBLASTECH SE SNAŽÍME POMÁHAT?

 • Eliminace odpadu a jeho třídění
 • Redukce uhlíkové stopy
 • Snížení spotřeby vody
 • Recyklace, reusing*, upcycling**

*reusing – opětovné používání
**upcyclicng – přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty

ELIMINACE ODPADU A JEHO TŘÍDĚNÍ

První z oblastí, kterou se v rámci projektu zabýváme je eliminace odpadu a jeho třídění. Jako festivalové město totiž za 3 dny vytvoříme až 80 tun odpadu. S každým dalším ročníkem festivalu se nám díky vaší aktivní spolupráci daří toto číslo snižovat a zároveň ještě lépe třídit.

 

 • Na “green pointech” festivalu třídíme plast a PET lahve, hliník, bioodpad a gastroodpad. Nově nenajdete na festivalu nádobu na papír – na festivalu se nevyprodukuje téměř žádné množství čistého použitého papíru, který by se dal recyklovat. Naopak v zázemí papír třídíme včetně skla z barů.
 • Používáme omyvatelné kelímky ve všech stáncích čímž snižujeme objem jednorázových plastů.
 • Plastová, ani žádná jiná brčka, na festivalu nenajdete. Obejdeme se totiž bez nich a šetříme tak další odpad.
 • Jídlo je k dostání na bio rozložitelném nádobí a příbory jsou vyrobené z obnovitelných materiálů, konkrétně ze dřeva, které jsou po použití kompostovatelné. Šetříme tak další jednorázové plasty.
 • Naši stánkaři třídí použitý olej a gastroodpad do speciálních nádob, čímž zajišťují efektivní likvidaci a zamezují kontaminaci tříděného odpadu.
 • Ve food zónách jsou umístěny nádoby na gastroodpad, do kterých třídíme nádobí z palmových listů a to včetně příboru i ubrousku.


KAM PUTUJE ODPAD Z FESTIVALU?

 • Hliníkový odpad (např. plechovky Red Bull) putují do automobilového průmyslu, kde jsou zpracovány a použity do karoserie či ráfku kola
 • Bioodpad putuje do kompostáren a bioplynky. Kompostárny odpad zpracují a použijí k hnojení jiných plodin a bioplynky vyrábí bioplyn, který se používá k výrobě tepla či energie.
 • Separovaný odpad (plast, sklo, papír) putuje do specializovaných zpracovacích společností/výkupen, kde odpad správně zpracují a nabídnou pak jeho recyklát k dalšímu použití.
 • Použitý olej od stánkařů je sbírán do speciálních nádob a poté předán odborné firmě, která jej používá k výrobě metylesteru (přidává se do nafty jako biopalivo). Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství a samozřejmě v chemickém průmyslu.
 • Z některých použitých festivalových PVC bannerů je vyráběn upcyklovaný merchandise, který lze koupit u nás na eshopu https://store.beatworx.cz/produkt/kapsa-na-doklady-eko/
 • Stany a spacáky, které jsou v použitelném stavu a odevzdány na info stánek na festivalu jsou darovány do sociálního zařízení Armáda spásy.


REDUKCE UHLÍKOVÉ STOPY

Uhlíková stopa počítá množství skleníkových plynů, které se uvolní do ovzduší při určité lidské aktivitě. Konkrétně spojená s festivalem je to například jízda autem, let letadlem či jiná činnost, při které se spotřebovává energie (výroba zboží). Vysoká míra uhlíkové stopy má negativní vliv na klimatické změny, a proto se snažíme, aby za nás byla co nejnižší.

 • Zajišťujeme shuttle bus, který můžete využít pro dopravu na festival
 • Na festivalu najdete půjčovnu kol, které můžete použití na dopravu v okolí
 • Při koupi letenek přispíváme na tzv. offsetovou kompenzaci*

*Offsetová kompenzace neguje stejné množství emisí skleníkových plynů, které vypouštíme do ovzduší. Offset se vytvoří buď financováním výsadbou zeleně nebo podporou zdrojů obnovitelné energie (soláry, větrníky, biomasa).

 

SNÍŽENÍ SPOTŘEBY VODY

V roce 2022 jsme na festivalu navýšili počet tzv. zásobovacích vodních vaků, které nám umožnují předzásobit se vodou na dobu konání festivalu. Tedy nově je možné čerpat většinu vody z místního vodovodního řadu. Tím pádem se snižuje množství dovezené vody v cisternách z okolních měst. I tak se ale snažíme s vodou šetřit, šetřete s námi – např. vypínejte vodu během čistění zubů.

 
 • Postupně na festival umisťujeme kohoutky s časovačem, který automaticky vodu vypíná
 • Místa s obyčejnými, manuálními kohoutky hlídá dobrovolník. Tím, že vodu sami zodpovědně zastavíte, když ji zrovna nepoužíváte, nám pomáháte vodu šetřit. Pro zajímavost – vypínáním vody během čištění zubů ušetříte za týden 560 litrů vody.
 

RECYKLACE A UPCYKLACE

Ke správnému třídění patří i správné naložení se separovaným odpadem. Nejlepším řešením je věc použít několikrát, tedy “recyklovat”, aby nesloužila jen jednou (např. papírová taška). Když to u něčeho není možné, přichází na řadu “upcycling“ – tedy vylepšení stávající věci na jinou i třeba s jiným účelem využití.

 • Některé materiály použité na stavbu stage (PVC bannery) jsou recyklovány a použity na výrobu eko merchandise.
 • Stany a spací pytle zanechané na festivalu sbíráme a darujeme lidem v nouzi.
 • V roce 2018 se na festivalu vytřídil plast, ze kterého se částečně díky platformě CYRKL stal PET filament pro 3D tisk (= materiál zpracovaný po recyklaci PETu a určený k druhému využití). Z toho pak vznikla socha Kaleidoscope, která se stala vítězným návrhem soutěže Fakulty architektury ČVUT v Praze a Ministerstva průmyslu a obchodu. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byla tato socha vydražena za 160 000 Kč.

 

 

 

2014

Zavedení omyvatelných zálohovaných kelímků

2017

Zavedení třídících nádob na festivalu tzv. GREEN POINTS

2018

Zavedení jednotného nádobí

 • Talíře z palmových listů a příbory ze dřeva
 • Výroba upcyklovaného merche
 • Začátek spolupráce s ČZU s fakultou životního prostředí

2019

Zrušení používání jednorázových plastových brček na festivalu

 • Používání sezení z PET lahví (praktická ukázka upcyklace ze zdroje z předešlého ročníku)
 • výhra soutěže socha Kaleidoscop z vysbíraných PET na předešlém ročníku

2020

Získání grantu od TAČR na projekt: Environmentální a behaviorální výzkum

 • Chování účastníků hudebních festivalů (spolu s ČZU a UK)
 • Navázání spolupráce s DEWII – ambassadorka programu Rollin Green

2021

Let It Roll Save The Rave

Třídící linka na místě festivalu dopomáhá k lepšímu vytřídění z celkového odpadu festivalu. Na lince se třídí plast a PET, hliník, bio a gastro odpad. Papír a sklo se sbírá jen ze zázemí festivalu a putuje rovnou do kontejnerů jim určených.

2022

Eco Camp

Oddělená zóna v kempu, která je určená pro ty, kteří chtějí bydlet v čistším prostředí a třídit po sobě veškerý odpad.

2019
Naše čísla v tunách
Rok 2017 2018 2019 2022*
Směsný odpad 104 94,8 65,5 58,98
Plasty a PET 2,8 2,28 2,88 8,06
Papír 1 0,74 1,98 2,162**
Sklo 2 3 0,8 1,02***
Bio & gastro odpad 0,72 1,345 1,26 4,26
Celkem 111,43 102,39 74,42 74,48

* v roce 2022 byla na festivalu největší návštěvnost a zároveň byla poprvé na místě festivalu použita třídící linka

** v roce 2022 byl papír třízen jen ze zázemí festivalu

*** sklo vytřizujeme před vstupem na festival a z barů; vnášení skla na festival je zakázáno

NAŠE CÍLE

Zaměřit se na nesprávné odhazování nedopalků cigaret – jelikož se nedopalek cigarety rozkládá až 15 let a velmi znečišťuje životní prostředí, rádi bychom na festivalu implementovali dostatek popelníků

Festival bez jednorázových plastů – abychom byli úplně bez jednorázových plastů, zbývá nám ještě vymyslet náhradu za PET lahev.

Skrze car sharing, hromadnou dopravu nebo eko taxi snížit spotřebu fosilních paliv a uhlíkovou stopu.

Všechen bio a gastroodpad zpracovat pro další použití na festivalu.

Snížit spotřebu vody. Instalovat časovače a perlátory na všech místech festivalu.

Vzdělávat návštěvníky k vyšší environmentální odpovědnosti skrze workshopy a diskuze.

 

SLOŽENÍ ODPADU:

Druh20192022
Směsný odpad65,558,98
Plasty a PET2,889,18
Papír1,982,16
Sklo0,83,02
Bio & gastro odpad1,264,26
Hliník 1,02
Celkem74,4280,53


OMYVATELNÉ PLAST. KELÍMKY:

 • Použitím omyvatelných kelímků, předpokládáme-li použití min na 5ti akcích, ušetříme zhruba 7,5 tun plastového (PP) odpadu
 • Ačkoliv nutnost převážet kelímky k mytí a uskladnění má negativní dopad na uhlíkovou stopu festivalu


UHLÍKOVÁ STOPA:

 • Na základě propočtů, je doprava odpovědná za 77% uhlíkové stopy festivalu, jen umělci procestovali dohromady zhruba 568 000 km
 • Zhruba 19% uhlíkové stopy festivalu je důsledkem odpadu
 • Spotřeba paliva pro generátory má minimální vliv
 • Nejlepší řešení je cestování shuttle busy nebo na kole ( 0% emisí )
 • Jeden let po Evropě vyprodukuje téměř 4x více skleníkových plynů než jízda autobusem


JAK NÁM MŮŽEŠ POMOCI NA FESTIVALE?

 • Lépe třídit – když budete lépe třídit a házet odpad tam kam patří, pak se dostane do správných rukou k finálnímu odběrateli. Pokud by odpad nebyl dobře roztřízen, mohl by poškodit a znehodnotit zbytek odpadu a tím pádem skončí vše ve směsném odpadu.
 • Šetřit vodou – zavírat po sobě kohoutky na vodu a zbytečně jí neplýtvat. Sprchovat se pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Spacáky a stany (které už nevyužijete) – odnést na info stánek a my je pak předáme do Armády spásy, kde je ještě využijí.


JAK SE CHOVAT ZODPOVĚDNĚJI?

 • Nekupuj zbytečnosti
 • Třiď odpad
 • Nos si sebou znovupoužitelný kelímek/láhev na vodu
 • Na nákup si nos svou látkovou tašku i sáčky
 • Zavírej vodní kohoutky
 • Využívej hromadnou dopravu
 • Nepotřebné věci daruj jiným nebo swapuj
 • Vyhni se obalům, které jsou vyrobené z více materiálů
 • Nakupuj lokální potraviny, které necestují přes celý svět