Ztráty a nálezy

Let It Roll On Tour Ostrava 2023

OP | Foldyna Adam
ODISka | OP | karta: Pavel Pyszko

Let It Roll Winter 2023

OP | Pohanková Adéla
OP | Rytíř Lukáš 
credit card | Matjaž Potočnik
credit card | Mr Oliver B T Hine 
credit card | Martin Roos
credit card | Marek Oubrecht 2x 
kartička pojištěnce | Daniela Sochrová