Vyjádření festivalu Let It Roll k tiskové zprávě Celní správy ohledně zásahů na festivalu

Vyjádření festivalu Let It Roll k tiskové zprávě Celní správy ohledně zásahů na festivalu

V českém mediálním prostoru se objevila řada nepřesných či nepravdivých informací, které vycházejí z tiskové zprávy Celní správy České republiky ohledně preventivního zásahu na festivalu. Celní správa na našem festivalu provedla sérii kontrol a prohlídek zaměřených především na odhalování držení omamných látek. Výsledkem kontrol je výše zmíněná tisková zpráva, která z našeho pohledu budí celou řadu otázek a v mnohém si sama protiřečí.

Úvodní část tiskové zprávy senzacechtivým titulkem sděluje, že bylo v rámci kontrol zjištěno držení omamných látek u každého druhého návštěvníka festivalu. Tuto informaci však následně ta samá tisková zpráva vyvrací, když informuje o řešení „přes 200 drogových deliktů“ v rámci kontrol celkem 2.653 osob, což nečiní ani 8 % z celého počtu kontrolovaných osob.

My, jako pořadatelé festivalu Let It Roll samozřejmě plně respektujeme právní řád České republiky. Ve snaze o bezpečný a bezproblémový průběh festivalu dlouhodobě komunikujeme s místním oddělením Policie České republiky a dalších složek, kterých se průběh našeho festivalu dotýká. Tyto složky dlouhodobě oceňují vysokou úroveň jak naší spolupráce, tak profesionální úrovně produkčního zajištění festivalu.

Festival Let It Roll zároveň dlouhodobě spolupracuje s organizací Hard & Smart, která se zabývá edukací návštěvníků kulturních akcí o rizicích spojených s užíváním omamných látek. Každoročně návštěvníky festivalu upozorňujeme na rizika spojená s užíváním prostřednictvím festivalového desatera. A v neposlední řadě také v souladu s právním řádem České republiky zakazujeme vnášení omamných látek do areálu festivalu, přičemž na dodržování návštěvního řádu po celou dobu konání festivalu dohlíží profesionální bezpečnostní služba.

Ohrazujeme se proti tomu, že státní orgán uvádí v oficiálních tiskových prohlášeních zavádějící a protichůdné informace. Ohrazujeme se proti poškozování dobrého jména festivalu, který si za svou více než dvanáctiletou historii vybudoval celosvětové renomé, pro které jej navštěvují návštěvníci z více než 70 zemí světa a významně tak přispívá k podpoře cestovního ruchu České republiky.

Děkujeme za podporu!

Pořadatelský tým festivalu Let It Roll