Pravidla soutěže o vstupenky a poučení o zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení ankety a soutěže

Pravidla soutěže o vstupenky na Let It Roll 2022

  1. Společnost Beatworx s.r.o. se sídlem na adrese Prokopova 148/15, 130 00 Praha 3, IČO 08262021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 239394 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Beatworx“), pořádá tuto soutěž o vstupenky na festival Let It Roll 2022 a trika z oficiální merchandise nabídky festivalu Let It Roll (dále jen „Soutěž“). Postup a pravidla této soutěže naleznete níže (dále jen „Pravidla“).
  2. Soutěž probíhá od 6. 12. do 31. 12. 2021 (dále jen „Soutěžní období“).
  3. Soutěže se může zúčastnit široká veřejnost starší 15 let. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
  4. Do Soutěže budou zařazeni Soutěžící, kteří v Soutěžním období zašlou vyplněnou anketu Let It Roll 2022 – zákaznický dotazník by Let It Roll zveřejněnou pořadatelem na stránce zde.  (dále jen „Anketa“) a zaškrtnou souhlas se zařazením do soutěže. Odeslání ankety není podmíněno účastí v této soutěži. Soutěžící může anketu vyplnit pouze jednou. Stejně tak do slosování o výhru může být Soutěžící zařazen pouze jednou. Každý Soutěžící může získat v této Soutěži jen jednu Výhru.
  5. Ze Soutěžících budou pořadatelem vylosováni 3 soutěžící (dále jen „Výherci“), z nichž každý obdrží 1x festivalovou vstupenku na Let It Roll 2022.
  6. Pořadatel informuje Výherce prostřednictvím e-mailu nejpozději do 14 dní od ukončení ankety. V případě výhry vstupenky na festival je výherce povinen se Pořadateli ozvat zpět do 5 pracovních dnů od odeslání e-mailu pořadatelem a potvrdit pravost svého jména. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si Pořadatel nárok na vylosování jiného výherce, který Výhru získá.
  7. Odesláním ankety vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů – e-mailová adresa. Pořadatel je oprávněn údaje zpracovávat pro účely této Soutěže, a to do doby trvání festivalu Let It Roll 2022. Souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@beatworx.cz. Pokud však Soutěžící odvolá souhlas před ukončením Soutěže, nemůže dále figurovat mezi soutěžícími, natož výherci.
  8. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za doručení Výhry poštou. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly či se snažili Pravidla soutěže jakkoliv obcházet/porušovat.

Poučení o zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení ankety a soutěže 

V rámci pořádání ankety a soutěže prostřednictvím tohoto formuláře pořadatel Beatworx s.r.o. jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa a obsah odpovědi.

Vyplněním anketního formuláře přistupujete na skutečnost, že zpracování vašich osobních údajů v uvedeném rozsahu tvoří neodstranitelnou součást této soutěže. Vaši e-mailovou adresu pořadatel použije pro účely kontaktování za účelem výhry, jedině pokud k tomu dáte výslovný souhlas, který můžete kdykoli později odvolat. Vyplněný formulář pořadatel uchovává po dobu 5ti let a poté jej celý smaže. Po vyhodnocení soutěže jako takové pořadatel zpracovává data obsažená ve formuláři pouze pro své statistické účely, přičemž dočasné uchovávání formulářů odpovídá tomuto jeho oprávněnému zájmu.