Ekologické chování na festivalu – SOUTĚŽ!

Ekologické chování na festivalu – SOUTĚŽ!

Zasoutěžte si s námi o 3x volný vstup na dvoudenní Let It Roll Winter 2019. Stačí vyplnit dotazník uvedený níže. 14.9.2018 vybereme vítěze a kontaktujeme je e-mailem, který uvede v dotazníku.


Poučení o zpracování osobních údajů
V rámci pořádání soutěže prostřednictvím tohoto formuláře pořadatel jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa a obsah odpovědi. Vyplněním tohoto formuláře přistupujete na skutečnost, že zpracování Vašich osobních údajů v uvedeném rozsahu tvoří neodstranitelnou součást této soutěže. Vaši e-mailovou adresu pořadatel použije pro účely zasílání svých newsletterů, jedině pokud k tomu dáte výslovný souhlas, který můžete kdykoli později odvolat kliknutím na příslušný odkaz v newsletteru. Vyplněný formulář pořadatel uchovává po dobu 5ti let a poté jej celý smaže. Po vyhodnocení soutěže jako takové pořadatel zpracovává data obsažená ve formuláři pouze pro své statistické účely, přičemž dočasné uchovávání formulářů odpovídá tomuto jeho oprávněnému zájmu.