Děkujeme za skvělý víkend, Let It Rollers!

Děkujeme za skvělý víkend, Let It Rollers!

Víte, co je to superlativ? Ano, třetí stupeň při stupňování přídavných jmen. Nebojte se, nezkoušíme vás z jazykové teorie. Chceme jen říct, že Let It Roll Winter 2019 byl nejpovedenější, nejjiskřivější, nejhustější, nejkrásnější a nejvíc nezapomenutelný zimní víkend, který jsme pro vás dosud mohli připravit. Děkujeme za soudržnost, ohleduplnost, vzájemnou vstřícnost a úžasnou pohodu, která z vás sršela na všechny strany. Za pocity, které si i my díky vám odnášíme do další práce. Bez vás by Let It Roll nebyl tím, čím je, tvoříte jej totiž vy! 

A teď - s dovolením - jdeme i my vydechnout. Přepínáme. Končíme. Ale jen na pár dní, brzy přineseme resumé jak se patří!