Zpracování os. údajů – Cashless

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


 

Vážíme se Vaší důvěry. Za účelem naplnění této důvěry je důležité, abyste věděli, jaké Vaše osobní údaje LIR Events s.r.o. (dále jen „my“ nebo „Pořadatel“) shromažďuje a jak je užíváme.

 


 

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Naše oznámení o ochraně osobních údajů jsme koncipovali s ohledem na Vaše potřeby. Do jaké míry se Vás toto oznámení bude týkat, bude záviset na způsobu, jakým s námi budete komunikovat. Například, pokud:

 

1. Se zaregistrujete, nebo nám jinak poskytnete osobní údaje, použijeme údaje k plnění jak našich povinností, tak povinností našich Partnerů vůči Vám v souvislosti s poskytnutím našich služeb,

 

2. když procházíte naše internetové stránky, používáme soubory cookies, abychom Vám nabídli a snad i zprostředkovali dokonalý zážitek na míru. Jaké údaje máme, a kde je získáváme shromažďujeme a uchováváme různé druhy Vašich údajů, když se registrujete, nakupujete s využitím bezhotovostních plateb nebo nás kontaktujete nebo užíváte naše webové stránky, aplikace a sociální média.

 


 

JAK VYUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE A PROČ?

 

Když se zaregistrujete, používáme Vaše údaje, abychom mohli:

– zpracovat Vaše údaje související s registrací a vytvořením bezhotovostního účtu;
– poskytnout Vám zákaznickou podporu za účelem našich oprávněných obchodních zájmů;
– za účelem provedení průzkumu trhu a analýz, které nám pomáhají zlepšit a přizpůsobit Vám naše služby;
–  marketingovým účelům, pokud není pro tento marketing vyžadován Váš souhlas;
– k zasílání e-mailů v souvislosti s registrací a bezhotovostními platbami a naší zákaznické služby;
– k zajištění bezpečnosti našich činností a činností Partnerů našich akcí;
– za účelem vytvoření Vašeho profilu.

 


 

S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE A PROČ?

 

– v rámci společností, která nám poskytuje služby, jakými jsou např. bezhotovostní platby, marketing, profilování, reporting a technická podpora;
– Vaše údaje můžeme sdílet s našimi Partnery akcí, aby mohli pořádat akci a z dalších důvodů uvedených v jejich zásadách ochrany osobních údajů;
– s třetími osobami, které poskytují služby, aby mohly zpracovat a vyřídit Vaše požadavky;
– s úřady státní správy nebo jinými oprávněnými orgány v případech, kdy to umožňuje nebo vyžaduje zákon;
– s jakýmkoli nástupcem naší společnosti nebo její části;

 


 

VAŠE VOLBY A PRÁVA

 

Mezi Vaše práva patří volba, zda si přejete od nás dostávat marketingová sdělení. Také máte právo na přístup k údajům, které o Vás shromažďujeme.

 


 

PÉČE O VAŠE ÚDAJE

 

Vždy děláme vše pro to, aby byla zajištěna ochrana Vašich údajů, a aby byly bezpečně smazány, když už je nepotřebujeme.

 


 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

Pokud máte nějaké dotazy nebo nám chcete sdělit zpětnou vazbu v souvislosti s tímto oznámením nebo s tím, jak nakládáme s Vašimi údaji, neváhejte nás kontaktovat na info@letitroll.cz

 


 

JAKÉ ÚDAJE MÁME A JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

 

– když se zaregistrujete, shromáždíme si Vaše údaje v závislosti na službě, kterou poskytujeme;
– když užíváte naše webové stránky nebo aplikace, shromažďujeme údaje týkající se např. Vašeho prohlížeče nebo zařízení, které používáte, Vaší IP adresy, místa, kde se nacházíte, stránek, z kterých jste přišli, k čemu jste použili/nepoužili naše stránky/ aplikace nebo jaké stránky navštívíte po opuštění těch našich. Více informací o způsobu, jakým shromažďujeme tyto údaje, najdete v našich Zásadách používání souborů cookies;
– když v rámci našich webových stránek nebo aplikací používáte funkci sociálních médií a přispíváte na platformy sociálních médií, stránky těchto sociálních médií nám poskytnou některé Vaše údaje.

 


 

PŘÍPADY, KDY JSTE UDĚLILI SVŮJ SOUHLAS

 

Abychom Vám mohli poskytovat informace týkající se našich služeb – to můžeme činit prostřednictvím e-mailu, nebo platforem sociálních sítí.

 


 

VAŠE PRÁVA

 

Vaše práva týkající se nakládání s Vašimi osobními údaji, zejména:

 

– právo vznést námitky proti našemu zpracování Vašich údajů;
– právo požadovat výmaz údajů nebo zákaz jejich dalšího užívání;
– právo požadovat kopie svých údajů, které uchováváme;
– právo na opravu, změnu nebo aktualizaci údajů, které jste nám poskytli (v případě, že u nás máte účet, můžete své údaje aktualizovat po přihlášení);
– právo vznést námitku proti jakémukoli automatizovanému rozhodnutí, které o Vás učiníme. Automatizované rozhodnutí je rozhodnutí přijaté bez jakéhokoli lidského zásahu, které má právní následky (např. hodnocení úvěru). Automatizované rozhodování obvykle neprovádíme, ale pokud ano, jasně uvedeme, v jakých případech se taková rozhodnutí přijímají. Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, vyplňte prosím tento formulář. Vezměte prosím na vědomí, že sice pečlivě posuzujeme každoužádost, kterou obdržíme, ale Vaše práva se mohou lišit podle místa Vašeho bydliště a nemusíme být vždy povinni jim vyhovět. Pokud se tak stane, vysvětlíme proč.

 


 

PÉČE O VAŠE ÚDAJE

 

Na ochranu Vašich údajů uplatňujeme bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření, která používáme, závisí na druhu shromažďovaných údajů. Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k poskytování Vámi požadovaných služeb, pro účely uvedené v těchto zásadách a pro všechny zákonné účely, pro něž jsme povinni údaje uchovávat. Jakmile už nebudou Vaše údaje pro tyto účely potřebné, bezpečně je vymažeme v souladu se zásadami naší společnosti.

 


 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

Pokud máte jakékoli otázky k výše uvedenému nebo k našemu přístupu k ochraně soukromí, odpoví Vám naše specializované oddělení ochrany osobních údajů, včetně našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: cashless@letitroll.cz

 

K dispozici je rovněž Úřad pro ochranu osobních údajů, doporučujeme Vám ale se nejdříve obrátit na nás.