CASHLESS – NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY & ODPOVĚDI

 


 

 Veškeré informace a často kladené dotazy k bezhotovostním platebním náramkům (cashless systému)

 

BEZHOTOVOSTNÍ SYSTÉM

 

CASHLESS ÚČET = VÁŠ NÁRAMEK = VAŠE DIGITÁLNÍ PENĚŽENKA 

 


 

Co je to bezhotovostní náramek (cashless) a jak funguje?

Bezhotovostní platební systémy fungují podobným způsobem jako kreditní, debetní nebo tranzitní karty. Váš festivalový náramek vám bude sloužit jako digitální peněženka k nákupům na festivalu, a to pouhým přiložením vašeho náramku k platebnímu terminálu. Na čip se nahraje festivalová měna, kterou se platí v areálu festivalu. Dobití je možné provést na Top Up stáncích v areálu nebo online. 

 

FESTIVALOVÁ MĚNA

 

Co je Bolt (BLT)?

Bolt je oficiální měna festivalu Let It Roll. Pokud si na festivalu přejete zakoupit jídlo, pití nebo jiné zboží, musíte použít Bolty, které si nahrajete na váš bezhotovostní účet (= náramek).

 

Kde mohu Bolty platit?

 • Vstupenky > lze platit hotovostí (CZK i EUR) a platební kartou
 • Šatna > lze platit cashless i hotovostí (CZK i EUR)
 • Lockerboxy > lze platit pouze cashless
 • Merchandise shop > lze platit cashless, hotovostí i kartou (CZK i EUR)
 • Dobíjení cashless náramků v Top-up stanici > lze platit hotovostí (CZK i EUR) a platební kartou

 


 

BEZHOTOVOSTNÍ NÁRAMEK

 

Kde dostanu svůj bezhotovostní náramek?

Náramek zakoupíte na TOP UP stanicích, kde si lze zakoupit také přednabité náramky.

8 BLT = 400 Kč

16 BLT = 800 Kč

24 BLT = 1200 Kč

 

Mohu si nechat zaslat náramek předem?

Tato služba není možná. Náramek obdržíte až při zakoupení v TOP UP stanici.

 

Slouží mi náramek též jako vstupenkový náramek? 

Ne, na cashless náramek se není možné vracet do areálu festivalu Let It Roll Winter. 

 


 

REGISTRACE BEZHOTOVOSTNÍHO (CASHLESS) ÚČTU

 

Jak si založím svůj on-line bezhotovostní účet? (registrace)

Svůj cashless účet si můžete založit od 28. 2. v 19:00 či kdykoliv během festivalu na stránce https://letitrollwinter.pay.intellifest.com. K registraci cashless účtu budete potřebovat e-mailovou adresu a několik základních kontaktních informací. Systém Intellipay vám poté zašle e-mail k potvrzení vaší registrace, kde stačí kliknout na aktivační tlačítko a dokončit registraci na webu.

Po aktivaci cashless účtu si v sekci „Náramek“ můžete přidat číslo svého náramku.

 

K čemu je mi bezhotovostní účet a proč bych se měl zaregistrovat? 

Registrace cashless účtu není povinná, nicméně vřele doporučujeme založení tohoto účtu, a to ideálně před festivalem nebo hned po příchodu do areálu. Díky tomu budete mít nejenom možnost dobíjet si své finanční prostředky na místě online bez nutnosti stání ve frontě, ale zároveň i možnost blokace náramku v případě jeho ztráty či odcizení a převedení financí na nový náramek. Bez cashless online účtu o tuto možnost přicházíte. Váš účet vám dále umožní zobrazit historii, zkontrolovat vaši útratu, stáhnout si on-line účtenky a zažádat o refundaci zbylých finančních prostředků.

 

Jak mohu zaregistrovat nebo propojit svůj náramek s účtem?

Přihlaste se ke svému bezhotovostnímu účtu a jednoduše uložte číslo svého náramku vstupenky v sekci „Náramek“. Zadání čísla náramku je nezbytné pro vrácení prostředků nabitých na akci po jejím skončení.

 

Mohu použít svůj bezhotovostní účet (a náramek) z předchozího Let It Roll festivalu?

Bohužel ne. Každá akce má svou samostatnou databázi, a proto je nutné zaregistrovat si nový účet. Z bezpečnostních důvodů není také možné použít náramek z předchozích akcí. 

 

Je možné si vytvořit účet až během nebo po festivalu?

Ano, na stránce https://letitrollwinter.pay.intellifest.com bude možné udělat registraci účtu i po festivalu, a to z důvodu refundace zbylých finančních prostředků. Pro refundaci je nutné zachovat si náramek, jehož číslo jednoduše uložíte v sekci „Náramek“. Číslo náramku naleznete z vnitřní strany čipu po odhrnutí látkové pásky. 

 


 

NABÍJENÍ BEZHOTOVOSTNÍHO ÚČTU / NÁRAMKŮ

 

Jak si mohu nabít svůj náramek Bolty?

Bolty si můžete zakoupit na místě na jednom z našich Top-Up stáncích. Na Top-Up stáncích lze použít hotovost nebo platební karty. Pokud se ale chcete vyhnout frontám a festival si užít bez zbytečných starostí, můžete si dobíjet náramek online. Dobíjení náramků je možné pouze v celých Boltech (tj. např. 7 BLT, nikoliv 7,2 BLT).

 

Mohu si nabít finance do svého cashless účtu před akcí? 

Registrace před Let It Roll Winter 2020 není možná. Náramky se nepropojují s festivalovou vstupenkou. Jakmile ale obdržíte svůj náramek, můžete si jej zaregistrovat a dobíjet online.

 

Od kdy budou otevřené Top-Up stánky?

Areál a Top-Up stánky budou otevřené již od 28. 2. 2020 od 20:00.

 

Co je to funkce automatického dobíjení?

Nejjednodušší způsob, jak přidat finanční prostředky na váš bezhotovostní účet, je při online dobití povolit Automatické dobíjení („Enable Auto Top-up“). Aktivací této funkce se vaše finanční prostředky automaticky navýší o 10 Boltů, pokud stav vašeho konta klesne pod 3 Bolty. Pokud si na festivalu budete chtít něco koupit, nebudete se muset strachovat, zda máte dostatek finančních prostředků nebo ztrácet čas ve frontách na Top-Up stánicích. Nevyčerpané finanční prostředky vám budou po skončení festivalu vráceny dle pravidel refundace. Minimální výše refundovaných prostředků činí 3 Bolty, z kterého si strháváme 1 Bolt za refundační poplatek.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě, kdy se vyskytne problém se zpracováním vaší platby nebo pokud je platba odmítnuta, se automatické dobití neumožní. Budete muset automatické dobíjení vypnout a znovu aktivovat pomocí úspěšného způsobu platby. Pokud problém přetrvává, navštivte prosím na místě stánek zákaznického servisu (Customer Care).

 


 

PLACENÍ NA FESTIVALU 

 

Co vše mohu platit náramkem a co hotovostí?

 • Vstupenky > lze platit hotovostí (CZK i EUR) a platební kartou
 • Šatna > lze platit cashless i hotovostí (CZK i EUR)
 • Lockerboxy > lze platit pouze cashless
 • Merchandise shop > lze platit cashless, hotovostí i kartou (CZK i EUR)
 • Dobíjení cashless náramků v Top-up stanici > lze platit hotovostí (CZK i EUR) a platební kartou

 

Jak nejrychleji zjistím, že mám nízký stav Boltů na mém náramku?

Při přiložení náramku k platební čtečce se při každé transakci zobrazí již na začátku stav vašeho účtu. Stav můžete ověřit také jednom z míst označených „Control balance“.

Při stavu 6 a méně Boltů se vám při placení zobrazí upozornění na nízký zůstatek tak, že při přiložení náramku k platebnímu čipu se čip rozsvítí oranžově.

 • TIP: Nejjednodušší způsob, jak přidat kredit na váš účet, je při prvním dobíjení povolit Automatické dobíjení („Enable Auto Top-up“). Aktivací této funkce se váš kredit automaticky navýší na 10 Boltů, když finance na účtu klesnou pod 3 Bolty. Když si na festivalu budete chtít něco koupit, nebudete se muset strachovat, zda máte dostatek kreditu nebo ztrácet čas hledáním Top Up stánků. Nevyčerpaný kredit vám bude po skončení festivalu vrácen na váš bankovní účet. 

 


 

 

ZTRÁTA NÁRAMKU

 

Co se stane, když náramek na festivalu ztratím?

Pokud jste si před ztrátou náramku zaregistrovali svůj cashless účet a připojili do něj číslo náramku, o své finance nepřijdete. Stačí navštívit stánek Customer Care, kde vám pomohou s blokací náramku a s převedením financí na nový náramek. Náramek můžete zablokovat také sami ve svém cashless účtu: sekce „Náramek“ > kliknout na ikonu „Zmrazit“.

Pokud jste si náramek do svého cashless účtu nepřipojili, o finance nabité na ztraceném náramku bohužel přicházíte stejně tak, jako kdybyste ztratili peněženku. 

 


 

REFUNDACE A ZBYLÉ BOLTY NA ÚČTU

 

Co se stane s Bolty, které mi zůstanou v náramku?

O vrácení zbylých finančních prostředků z cashless náramků je nutné zažádat prostřednictvím refundačního formuláře na stránce letitrollwinter.pay.intellifest.com. Refundace na místě není možná. Zbylé finanční prostředky budou navráceny pouze převodem na bankovní účet.
Refundační formulář bude spuštěn v neděli 1. 3. 2020 v 06:00 a uzavřen 31. 3. 2020 ve 12:00.
Refundace je možná pouze u cashless účtů s minimálním zůstatkem 3 BLT, z kterého je účtován refundační poplatek 1 BLT.

 

Jaké jsou podmínky refundace? 

Refundace je možná pouze u cashless účtů s minimálním zůstatkem 3 BLT. Je účtován refundační poplatek 1 BLT. 

POZOR! Pro refundaci budete potřebovat číslo svého náramku. Náramek nevyhazujte a pečlivě si ho uschovejte! 

Finanční prostředky zbylé na Vašem účtu (s výjimkou získaných bonusů) budou po akci refundovány dle podmínek níže:

 • Minimální refundovatelná částka jsou 3 Bolty, z kterého je účtován 1 Bolt za refundační poplatek (tzn. nelze žádat o refundaci u účtů se zůstatkem nižším než 3 Bolty)
 • U veškerých refundací je stanoven poplatek 1 Bolt za refundaci
 • V případě zadání špatných údajů v rámci žádosti o refundaci a nutnosti opětovného zaslání platby bude účtován jednorázový poplatek 2 Bolty (prosíme, dávejte ve vlastním zájmu pozor na správnost zadaných údajů)

 

Mohu zažádat o refundaci více náramků najednou? 

Pokud budete mít po akci několik různých náramků, na kterých budete mít finanční zůstatek, je nutné založit samostatný cashless účet pro každý náramek (tj. budete potřebovat několik e-mailových adres pro registraci cashless účtů). Proto doporučujeme zakoupit si přednabitý náramek pouze jednou a dále ho dobíjet.

 


 

POPLATKY

 

Platím něco za nabíjení Boltů na účet?

Ne, dobíjení náramků je zdarma, žádná částka při dobití nebude z náramku strhnuta.

 

Platím něco za refundaci zbylých Boltů?

Za vrácení zbylých Boltů bude strhnut manipulační poplatek ve výši 1 Bolt. O refundaci můžete zažádat, pokud na svém bezhotovostním účtu máte min. zůstatek 3 Bolty. 

 


 

Pokud jste nenalezli odpověď na vaši otázku, tak nás neváhejte kontaktovat na e-mailu: cashless@letitroll.cz